wersja polska english version

AKTUALNOŚCI

Zamówienia

Przyjmujemy  zamówienia na sadzonki  frigo,z odbiorem wiosną 2023. Podpisanie umowy wstępnej i wpłata 10% zadatku jest gwarancją otrzymania zamówionego materiału w potrzebnych ilościach, po obecnie zaakceptowanej cenie, oraz w wyznaczonym przez nabywcę terminie. Obecne ceny obowiązywać będą tylko do 31 grudnia 2022 roku.

 

Nie przyjmujemy zamówień na ilości detaliczne i nie wysyłamy sadzonek.

 

Numer rachunku bankowego:  89 8185 0006 0309 9714 2000 0001

Informacja

  Informacja specjalna!!! (dotyczy odmian chronionych wyłącznym prawem)

Informujemy naszych klientów,że na rynku pojawiają się sadzonki odmiany DARSELECT pochodzące z nielegalnych rozmnożeń lub nawet plantacji owocujących. Należy tu wyjaśnić, że każdy wprowadzony do obrotu materiał,  pozbawiony stosownych dokumentów,(wypis ze świadectwa kwalifikacji,paszport rośliny,rachunek lub faktura) jest materiałem nielegalnym a plantacja założona z takich sadzonek, również jest nielegalna.W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, obie te sytuacje traktowane są przez prawo jako przestępstwo,a nie jak wcześniej-wykroczenie.Grozi za to odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy o ochronie prawnej odmian - Dz.U. 137/03 poz 1300 z późniejszymi zmianami ze szczególnym uwzględnieniem art.21 i 37.Prosimy zatem żądać od dostawców,w/w dokumentów, bo tylko wtedy macie Państwo pewność że dostajecie żądany materiał i że jest on legalny.

Informujemy jednocześnie, że pojawiające się informacje o dostawach sadzonek z Niemiec i Holandii, pochodzą od nieupoważnionych przez właściciela odmiany dostawców i dostarczany przez nich do Polski materiał, jest materiałem nielegalnym .

01.03.2018